با ابلاغ رئیس جمهور و رئیس شورای امنیت ملی انجام شد؛

آغاز غنی‌سازی و تولید دوباره اورانیوم در فردو

غنی‌سازی و تولید دوباره اورانیوم در سایت غنی‌سازی شهید علیمحمدی (فردو) آغاز شد.

آخرین اخبار