ورق اخبار به نفع بورس برگشت/ شایعه کاهش بهره مالکانه سهام پتروشیمی ها و سنگ آهنی ها را افزایش داد

پس از دو هفته ریزش سنگین قیمتها و اصلاح شاخص، بار دیگر شاهد بهبود روند بازار بودیم البته تا اواسط معاملات، در اواخر نیز فشار فروش در برخی نمادها بیشتر شد اما در نمادهای سنگ آهنی و پتروشیمی، شایعه کاهش بهره مالکانه و بهای خوراک گاز، باعث ایجاد جو کم و بیش مثبت در نمادهای این دو گروه شد.

آخرین اخبار