مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشتغ

ابهام در سلامت نان های سنتی/ ردپای افزودنی شیمیایی در نانوایی ها

نان به عنوان قوت غالب سفره ایرانی ها تلقی می شود و در این بین و به دنبال تغییر سبک زندگی، کیفیت سلامت نان های سنتی، با اما و اگرهایی همراه شده است.

آخرین اخبار