شب هایی برتر از هزار ماه؛

اهمیت لیالی قدر در کلام معصومین

شب‌های قدر، فرصتی است تا آدمی جاودان خود را با چشم دل ببیند و قبل از این که جسم او به مقام حسرت و ندامت برسد، روح خویش را روانه آن دیار کند.

آخرین اخبار