معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان

استقبال از طرح «بفرمایید دوچرخه» در هفته نکوداشت اصفهان

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: طرح ‘بفرمایید دوچرخه’ در هفته نکوداشت اصفهان مورد استقبال 70 درصدی فروشگاه های عرضه دوچرخه قرار گرفت.

آخرین اخبار