در جلسه ي ستاد ساماندهي جوانان استان اصفهان مطرح شد؛

برنامه های هفته جوان در شأن آنان برگزار شود/ نگاه درستی از اوقات فراغت جوانان در کشور وجود ندارد

استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت اوقات فراغت جوانان گفت: برنامه هایی که برای اوقات فراغت جوانان در نظر گرفته می شود باید حق انتخاب کاملی را در اختیار خانواده ها قرار دهد و با جامعیت گسترده کل تعداد دانش آموزان و دانشجویان را در بر گیرد.

آخرین اخبار