کارشناس مسائل سیاسی:

کلام رهبری در حمایت از رأی مردم، تزریق آرامش و اطمینان برای حضور حداکثری و آزادانه است

کریمی می گوید: مدیریت رهبری کلان و ارزشی است و باید برای مردم تبیین شود که وقتی کسی را برای ریاست جمهوری انتخاب می کنند بدانند که کم نظیرترین اختیارات در صحنه اجرایی را با دست خود به آن شخص اعطا کرده اند و دولت منتخب در بخش های مختلف کشور می تواند اعمال قدرت کند.

آخرین اخبار