دوپینگ؛ ناآگاهی یا بی اخلاقی

کم کاری وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک در مورد پدیده شومی به نام دوپینگ

استفاده ورزشکاران از مواد نیروزا می‌تواند بر آینده ورزش ایران به شدت تاثیرگذار باشد، پس باید قبول کرد که زمان آن فرا رسیده است که وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک با همکاری فدراسیون های ورزشی تدبیری برای رهایی از این مشکل بزرگ بیاندیشند.

آخرین اخبار