دبیر اجرایی کنفرانس علمی پژوهشی امام موسی کاظم(ع) و امام جواد (ع):

پیشرفت دانش جهانی در گرو شناخت افکار علمی اهل‌بیت (ع) است

دبیر اجرایی کنفرانس امام موسی کاظم و امام جواد(ع) گفت: پیشرفت دانش جهانی در گرو شناخت سیره وافکار علمی اهل‌بیت بعنوان مخازن علم است و تنها نورامامان دانش را درقلبهای ما جاری می‌کند.

آخرین اخبار