اهدای کمربند به رزمی کاران دانش آموز دختر شهر ورزنه

مراسم اهداي كمربند به 40 نفراز هنرجويان رزمي كار دختر ورزنه ای در رده های خردسال و نوجوان با حضور مسئولین بخش برگزار شد.

آخرین اخبار