مسئول فراهم‌آوری اعضای پیوند مرکز الزهرا(س) اصفهان خبر داد؛

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی به چهار بیمار در اصفهان

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوند مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) اصفهان گفت: اعضای بدن یک زن جوان ۲۶ ساله مبتلا به مرگ مغزی در اصفهان به چهار بیمار نیازمند پیوند عضو اهدا شد.

آخرین اخبار