گزارش؛

نبض گاوخونی با اهدای آب کشاورزان می‌تپد/ نیاز به مدیریت اساسی برای احیای کامل گاوخونی

اهدای آب سال گذشته توسط کشاورزان شرق اصفهان سبب شد تا مختصر آبی در تالاب گاوخونی جریان یابد؛ کشاورزانی که آنچه دارند را در طبق اخلاص قرار داده تا نشان دهند اگر “آب” در اصفهان مدیریت صحیح شود قطعا تالاب گاوخونی مرکز ریزگردهای سمی نمی‌شد.

آخرین اخبار