اصفهانی ها بیش از 95 هزار واحد خون اهدا کردند

مردم استان اصفهان در 9 ماه گذشته بیش از 95 هزار واحد خون به نیازمندان اهدا کردند

آخرین اخبار