وحدت اسلامی در دیدگاه رهبر انقلاب و تاثیرات جهانی آن

آنچه که امروز جوامع اسلامی بیش از هر زمان دیگری بدان نیاز دارد، وحدت در میان مذاهب اسلامی است. ایده وحدت در میان مسلمین ار دیرباز آرمان مصلحان امت اسلامی بوده و با علم به اینکه اهداف و آرمان‎‎های مسلمانان در سایه همین مهم بدست می‎آید، تلاش‎‎های بسیاری برای دست‎یابی بدان شده است.

آخرین اخبار