کارشناس و تحلیل گر مسائل سیاسی:

توافق هسته ای به معنای پایان استکبار ستیزی نیست

رمضان علی غلامرضایی گفت: بر اساس تجربه ی تاریخی و آموزه های دینی امکانی برای جمع شدن حق و باطل زیر یک پرچم واحد وجود ندارد.

آخرین اخبار