مهدی کوچک زاده:

بعضی افراد در صدد تحریف اهداف انقلاب اسلامی هستند/شرط اجر و پاداش آخرت، فرمانبرداری از رهبر و ولی زمان است

مهدی کوچک زاده در یادواره شهید نواب صفوی گفت: امام خمینی اهدف انقلاب اسلامی را اعلام نموده است، ما باید مواظب باشیم بعضی از افراد اهداف نظام را وارونه نشان می دهند و آن را تحریف می کنند و مردم باید گوش به فرمان رهبر و سکاندار انقلاب اسلامی باشند.

آخرین اخبار