وام میلیاردی با کارت ملی؛

کارت ملی وثیقه وام میلیاردی شد

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری جزئیات پرداخت وام اشتغال به روستاییان تا سقف 4 میلیارد تومان با کارمزد 3 درصد را تشریح کرد و گفت: وثیقه این وام کارت ملی است.

طی مراسمی

مدیرکل امور شعب بانک مهر اقتصاد استان اصفهان معرفی شد

علیرضا زمانی به عنوان مدیرکل امور شعب بانک مهر اقتصاد استان اصفهان معرفی و از خدمات حمید نوری تقدیر شد.

آخرین اخبار