معاون اداره‌کل مالیاتی اصفهان:

منابع جدید مالیاتی در اصفهان شناسایی شود

معاون ارزش افزوده اداره‌کل مالیاتی اصفهان گفت: شناسایی منابع جدید مالیاتی و درآمدهای کتمان‌شده فعالان اقتصادی مد نظر ما بوده که روی آن کار شود تا فشاری به مردم در بحث مالیات نیاید.

روزنامه‌های سراسری حق توزیع مستقل ضمائم را ندارند

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با تاکید بر اینکه روزنامه‌های سراسری حق توزیع مستقل ضمائم را ندارند، گفت: برای کمک به نشریات استانی، آگهی دولتی با اولویت نشریات شهرستان چاپ می‌شود.

آخرین اخبار