چه کسانی نباید خون اهدا کنند

توصیه‌های قبل از اهدای خون را فرا گیرید

آیا می‌دانید حدود ۲.۶ درصد از جمعیت ایران را اهدا کنندگان خون تشکیل می‌دهند.گروهی که وظیفه انسانی تامین خون سالم و کافی را به صورت داوطلبانه برای نیازمندان برعهده دارند. شاید روزی شما هم خون اهدا کنید، بنابراین توصیه‌های قبل از اهدای خون را فراگیرید.

اصفهانی ها بیش از 95 هزار واحد خون اهدا کردند

مردم استان اصفهان در 9 ماه گذشته بیش از 95 هزار واحد خون به نیازمندان اهدا کردند

آخرین اخبار