اهانت یک دانشجوی آمریکایی به قرآن+ تصاویر

یک مسیحی برای توهین به دانشجویان مسلمان یک دانشگاه آمریکایی، صفحات پاره شده قران را خورد.

آخرین اخبار