محکوم کردن اهانت نشریه فرانسوی به ساحت رسول اکرم (ص)

محکوم کردن مردم نمازگزار در نماز جمعه  این هفته شهر ورزنه  در اعتراض به گناه بزرگ ونابخشودنی نشریه فرانسوی در اهانت به چهره نورانی حضرت محمد ص

آخرین اخبار