دبیر جشنواره ملی موسیقی استاد شهناز:

۳۱۸ اثر در جشنواره ملی موسیقی “استاد شهناز” به رقابت می‌پردازند

دبیر جشنواره ملی موسیقی استاد شهناز گفت: جشنواره ملی موسیقی استاد شهناز روح رقابت را در بین اهالی موسیقی احیا می‌کند و امسال ۳۱۸ اثر در بخش رقابتی جشنواره ملی موسیقی “استاد شهناز” به رقابت می‌پردازند.

آخرین اخبار