کمی دیر اما خوب

از 7 ساله معتکف مسجدجامع اژیه تا نمایش انیمیشن راشل کوری

اعتکاف بودن با معبود است و جا دادن ذره های معنویت در پیرامون مادیات زندگی، آنچه برای ما جالب جلوه کرد حضور خردسالان در کنار پدران و مادران بود.

آخرین اخبار