چهل روز گذشت

«سقوط» ارزش‌ها از پل چمران اصفهان

کلیدواژه‌های «خودکشی» و «دو دختر جوان» کلماتی هستند که هر اهل رسانه‌ای می‌داند تا چه اندازه کنار هم قرار گرفتنشان می‌تواند جذاب باشد و کدام خبرنگار و رسانه‌ای است که از بازدید و کلیک بیشتر بدش بیاید؟

آخرین اخبار