«انگشت کوویدی» علامت احتمالی ویروس کرونا

انگشتان کبود و ملتهب که به نظر می‌رسد دچار سرمازدگی شده باشند، عجیب‌ترین علامت آلودگی به ویروس کرونا است.

آخرین اخبار