متخصص طب اورژانس:

یادگیری اقدامات اورژانس سوختگی توسط عموم، مردم نیاز جامعه است

دکتر آرش صفایی گفت: بیشترین حوادث سوختگی منجر به سوختگی درجه یک می شود که با انجام اقدامات اولیه توسط اطرافیان، امکان توقف و درمان سریع آن بیشتر است.

آخرین اخبار