استاندار اصفهان:

طرح افزایش کیفیت و تثبیت وزن انواع نان در سراسر اصفهان اجرا می‌شود

استاندار اصفهان گفت: رندسازی قیمت انواع نان با رعایت بهبود کیفیت و تثبیت وزن نان در راستای کسب رضایت بیشتر مردم و تشویق نانوایان از اهمیت بسیاری برخوردار است.

آخرین اخبار