انواع فنرهای کاربردی دانش‌بنیان به تولید رسید

یک شرکت دانش‌بنیان با تولید بیش از ۱۳ هزار نوع فنرلول تلاش کرد تا عمر و مقاومت فنرهای کاربردی در صنایع را بیشتر کند.

آخرین اخبار