رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اصفهان:

آماده همکاری با پلیس در انهدام مواد مخدر در شرق اصفهان هستیم

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اصفهان گفت: آماده اجرای انهدام مواد مخدر در شرق اصفهان هستیم و رییس نیروی انتظامی بخش جلگه، در این خصوص پیشنهاد بدهند.

آخرین اخبار