اقتصاد نود و چهار (5)

از انكار ركود در شش ماه اول تا معرفي عوامل آن در نيمه دوم سال

بدین ترتیب می‌توان گفت؛ مواضع دولتی‌ها درباره اوضاع اقتصادی کشور در دو نیمه سال 94، کاملا متفاوت بود. در نیمه اول، آنها اوضاع اقتصادی را مثبت جلوه دادند، اما در نیمه دوم بهانه‌های گوناگونی درباره تشدید رکود معرفی کردند؛ از کاهش قیمت نفت تا سنگ‌اندازی مخالفان دولت.

آخرین اخبار