امام جمعه شهر محمدآباد:

انقلاب مشروطیت سرفصل جدیدی در نظام ایران گشود

حجت الاسلام هاشمی گفت: انقلاب مشروطیت سر فصل جدیدی در تاریخ ایران گشود و ریشه آن از یک سو، در رفتار مستبدانه و ظالمانه حکومت قارجاریه و از سویی دیگر تحولات اجتماعی ایران است.

آخرین اخبار