یک کارشناس سیاستگذاری سلامت:

پزشکان 6 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند / انفعال سازمان مالیاتی

یک کارشناس سیاستگذاری حوزه سلامت اعتقاد دارد فرار مالیاتی پزشکان در حال حاضر بیش از 6 هزار میلیارد تومان است.

آخرین اخبار