رجبی دوانی

تحریف امام توسط انقلابیون سابق خطرناک تر از تحریف امام توسط دشمن است

کارشناس تاریخ اسلام و جریان شناسی سیاسی درخصوص سخنان اخیر رئیس جمهور مبنی بر احتیاج و نیاز ما در همه زمینه ها و حتی آب آشامیدنی به مقوله رفع تحریم تصریح کرد: هیچ گاه این قدر که عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی در این دولت مورد خدشه قرار گرفت، در تاریخ پس از انقلاب، سابقه نداشت. ما هیچ گاه شاهد این نبودیم که در برابر دشمنی که جز بدی و نابودی برای ما چیزی نخواسته است، این قدر ضعف و انفعال نشان بدهند.

آخرین اخبار