پس از سه بار تماس جداگانه؛

تلاش bbc برای مصاحبه با خانواده جانباختگان معراجی‌ها ناکام ماند

بی.بی.سی در تلاش است از طریق مصاحبه با خانواده جانباختگان انفجار پشت صحنه فیلم معراجی‌ها، یک واقعه تصادفی را به عنوان پدیده‌ای سیستماتیک معرفی کند.

آخرین اخبار