آب‌های طبیعی در حکم انفال است و تحت مدیریت هیچ استانی نیست

امام جمعه اصفهان گفت: آب‌های طبیعی در حکم انفال است و تحت مدیریت هیچ استانی نیست.

آخرین اخبار