انعکاس بیانات رهبر انقلاب در رسانه‌های غربی؛

رهبر ایران مفهوم «مرگ بر آمریکا» را روشن ساخت

«کسانیکه در ایران فریاد “مرگ بر آمریکا” سر می دهند، منظوری که شما ممکن است در ذهن بیاورید را ندارند …»

آخرین اخبار