بازتاب سخنان روشنگرانه امام خامنه‌ای در رسانه‌های جهان

سخنان مقام معظم رهبری بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌های بین المللی داشته است.

کثیری خبر داد:

تربیت و آموزش خبرنگار تخصصی علمی برای نخستین بار در اصفهان

سخنگوی دانشگاه اصفهان گفت:برای نخستین بار در سطح استان تربیت و آموزش خبرنگار تخصصی علمی وآموزشی که یکی از نقصانهای ما در سطح استان است انجام می شود.

آخرین اخبار