قلب این کودکان در خطر است

انعطاف پذیری عروق این کودکان و نوجوانان مانند بزرگسالان کاهش می یابد.

آخرین اخبار