وزیر نیرو:

تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‎آبی با حضور ۴ وزیر

وزیر نیرو گفت: کارگروه ملی سازگاری با کم آبی پس از دو ماه کار دستگاه‌های مرتبط با آب و همکاری برخی استانداران فعال شد.

آخرین اخبار