معاون دفتر امور روستایی استانداری اصفهان:

تسهیلات کم‌بهره برای ایجاد اشتغال در روستاهای اصفهان پرداخت می‌شود

معاون دفتر امور روستایی استانداری اصفهان گفت: در راستای ایجاد اشتغال وام‌های کم بهره به افرادی که قصد تشکیل تعاونی را دارند، برای ایجاد اشتغال در روستاهای سطح استان پرداخت می‌شود.

آخرین اخبار