تعداد یارانه‌بگیران دو سال اخیر؛

آمار واقعی انصراف از یارانه پس از یک سال آشکار شد

آمار دقیق یارانه‌بگیران به طور ماه به ماه در دو سال اخیر برای اولین بار توسط دیوان محاسبات منتشر شد که از صحيح‌نبودن اظهارات سخنگوی دولت در سال گذشته درباره تعداد انصرافی‌ها حکایت دارد. نوبخت ادعا کرده بود که که 73 میلیون نفر برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده‌اند.

سخنگوی دولت در شهرکرد:

اطلاعی از محدوده تغییر وزرا و استانداران ندارم/ انصراف دومیلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه در سال 93

معاون رئیس جمهور گفت: من از تعداد تعویض وزرا و استانداران بی‌اطلاعم ولی هرگونه تغییری که در راستای بهبود عملکرد دولت باشد قابل پذیرش است و این اقدام برای تقویت کابینه امری معمول است.

آخرین اخبار