معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفا استان اصفهان خبر داد:

اخطار به بیش از ۱۴۰ هزار مشترک پر مصرف آب در اصفهان

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفا استان اصفهان گفت: از چند سال گذشته به مشترکین پرمصرف آب اخطار داده شد که امسال به بیش از ۱۴۰ هزار مشترک پرمصرف آب در اصفهان اخطار داده شد.

مدیرعامل باشگاه سپاهان:

ورزشگاه نقش‌جهان به مدت ۲ سال تکمیل می‌شود

مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: ورزشگاه نقش‌جهان در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۴ ماهه تکمیل می‌شود و امیدوار هستم هرچه سریعتر این ورزشگاه به شرکت فولاد مبارکه تحویل داده شود.

آخرین اخبار