کمبود انسولین نوومیکس، بیشترین علت تماس مردم با 190/ اجازه ندادیم در اصفهان ناصر خسرو ایجاد شود

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: تا هفته گذشته کمبود انسولین نوومیکس بیشترین تماس با سامانه 190 را به خود اختصاص داده بود.

آخرین اخبار