امام جمعه موقت اصفهان:

مشکل کشور مقابله با ویژه خواری‌ها و توطئه‌ دشمن است نه لغو یک سخنرانی/ درآمدهای ناچیز، بیکاری و گرانی امان مردم را بریده

امام جمعه موقت اصفهان گفت: امروز مشکل جدی مردم با درآمدهای ناچیز، بیکاری، گرانی و به خصوص در این زمستان گرانی گاز و کلاً انرژی است

آخرین اخبار