یک مدرس حوزه و دانشگاه مطرح کرد:

وسواس یک بدعت در اسلام است/ اسراف در مصرف آب، خلاف مصالح دین است

سالک گفت: کسی که ایمان دارد و می تواند با یک لیوان آب وضو بگیرد چرا باید طوری وضو بگیرد که به اندازه چند لیتر آب هدر رود؟ در روایتی آمده که خداوند فرشته ای را مامور کرده تا اسراف های وضو را بنویسد.

آخرین اخبار