شبکه‌های اجتماعی افسرده می‌کنند!

نتایج مطالعات اخیر نشان می‌دهد که کاربری مداوم شبکه‌های اجتماعی، افراد را افسرده می‌کند.

آخرین اخبار