رييس پليس آگاهي استان اصفهان خبر داد:

كشف 4203 بطري نوشيدني انرژي‌زاي قاچاق از يك انبار در اصفهان

رييس پليس آگاهي استان اصفهان اعلام كرد:‌ کارآگاهان پليس آگاهي اصفهان موفق شدند تعداد 4 هزار و 203 بطري نوشيدني انرژي‌زاي قاچاق را به ارزش 300 ميليون ريال از يك انبار در اصفهان كشف و ضبط كنند.

آخرین اخبار