مدیر بخش مصرف شرکت توزیع برق

سال 97 سال سختی برای صنعت برق کشور خواهد بود

مدیر بخش مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت:به علت بحران آبی که گریبان گیر کشور است ممکن است بخشی از نیروگاه‌های برق-آبی خود را در اختیار نداشته باشیم.

آخرین اخبار