در آستان مقدس امامزاده میرزین العابدین ورزنه

شام غریبانی که به یاد مظلومیت مادر برپا شد

مراسم سوگواری مادر هستی با حضور عاشقان دوستدار اهل بیت در آستان مقدس امامزاده میرزین العابدین ورزنه برگزار گردید.

آخرین اخبار