رزاقی

سایه رکود بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند/ سفره مردم کوچک شده است

یک کارشناس مسائل اقتصادی بیان اینکه مسئولین در علم اقتصاد سیاسی فکر و عمل کرده اند خاطرنشان کرد: دولت در حالی ادعا می کند که تورم را کنترل کرده که سایه سنگین رکود بر اقتصاد کشور سنگینی می کند و بازار و اقتصاد کشور در حال زمین خوردن است.

آخرین اخبار